Elforsyning

Vi rådgiver løbende såvel mindre som nogle af Danmarks største elektricitetsselskaber om energiregulatoriske forhold, og vi har derigennem opnået et indgående kendskab til elforsyningsbranchen og den regulering, branchen er underlagt.

 

Vi rådgiver Dansk Energi, som er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaberne i Danmark, om en række energiretlige forhold og har herunder bl.a. rådgivet om implementering af forskellig ny lovgivning og om udmøntningen af den gældende økonomiske regulering af kollektive elforsyningsvirksomheder. 


Vores team har desuden for Dansk Energi ført sager for Energitilsynet og Energiklagenævnet bl.a. om prisreguleringen af virksomheder med forsyningspligt.

 

Vi har bl.a. rådgivet om:


 • Stats-, andels- og kommunalt ejede elforsyningsselskaber om energiretlige spørgsmål og i forbindelse med både interne omstruktureringer, opkøb og fusioner
 • Salget af det første regionale transmissionsnet efter elforsyningslovens § 35
 • Salget af det ene gaslager i Danmark
 • Konsolideringen af energisektoren i Danmark, som fandt sted i årene 2001 – 2006 
 • Omlægningen af nettariffer
 • Den juridiske udredning, som lå til grund for fusionen af de jysk-fynske kraftværksselskaber
 • Flere af de daværende selvstændige kraftværksselskaber om energiretlige forhold herunder særligt el- og varmeregulering forud for fusionen af de jysk-fynske kraftværker 
 • Kontraktforhold herunder jointventures
 • Opførelse af affaldsfyrede kraftvarmeværker
 • Etablering af shore- og off-shore vindmølleparker i ind- og udland
 • Forbrugerindflydelsesregler, forkøbsretsbestemmelser mv.

Vi har desuden ført sag for Ankenævnet på Energiområdet om varsling af abonnementsstigninger.