Gasforsyning

Energiretsgruppens arbejde med naturgasforsyningsregulering omfatter bl.a. rådgivning om:

  • Bevillingsforhold
  • Indtægtsrammereguleringen
  • Forbrugerforhold
  • Afholdelse af gasauktioner
  • Indgåelse af gassalgsaftaler mellem større aktører på markedet mv.

Vi har ført og fører sager for administrative myndigheder og for domstolene, herunder om fastsættelse af såvel transmissions- som distributionstariffer og om vilkår for tredjepartsadgang, ligesom vi har bistået med bevillingsmæssige forhold og andre reguleringsmæssige forhold relateret til naturgaslagervirksomhed.

Vi har også været involveret i gennemførelse af lovændringer på centrale områder i naturgasforsyningsloven, herunder reglerne om statens køberet- og pligt til distributionsnet.

Energiretsgruppen har desuden kendskab til indgåelse af gashub-aftaler, ligesom vi har betydelig erfaring med EFET-standardkontrakten, bl.a. som rådgivere for European Federation of Energy Traders.