Olie, gas og E&P-forhold

Vi har siden 1980’erne rådgivet om efterforsknings- og produktionsaktiviteter primært på den danske kontinentalsokkel og har herigennem oparbejdet en anerkendt position på dette retsområde. 

Vores juridiske rådgivning omfatter bl.a.:


  • Reguleringen efter undergrundsloven
  • Licensforhold
  • Joint Operator Agreements 
  • Overdragelse, direkte eller indirekte, af licenser eller andele heri