Varme

Vores energiretsgruppes rådgivning på varmeområdet omfatter en betydelig erfaring med varmeforsyningsplanlægning og de retlige rammer herfor, bl.a. om vilkårene for etablering af ny decentral produktionskapacitet og for ændring af gældende udlægning af områder som fjernvarme- eller naturgasforsynede områder.


Vi rådgiver bl.a. om:


  • Fortolkningen af varmeengrossalgsaftaler
  • Tillæg og ændringer til gældende varmeaftaler
  • De første kommunale selskabsgørelser af varmeforsyningsvirksomheder
  • Udefrakommende aktører i forbindelse med opkøb af decentrale kraftvarmeværker

Gruppen har ført en række principielle sager for både administrative organer og for domstolene om anvendelse af substitutionsprisprincippet ved biomassefyret central kraftvarme.