Erhvervs­strafferet

Risikoen for at havne i strafferetlige tvister er i dag større end den var for få år siden. Samtidig bliver mange danske virksomhed selv udsat for kriminalitet – både indefra og udefra.
Skærpet lovgivning og brug af straf og sanktioner er en fast del af den danske og mange andre landes tilsyns- og håndhævelsesmodel. Hvis uheldet er ude, og der er risiko for, at regler er blevet overtrådt, vil ledelsen i en virksomhed derfor ikke bare skulle rette op på fejlen, men også overveje, hvordan virksomheden skal forholde sig til involverede myndigheder. Hensynet til renommé kan være på spil – herunder negativ omtale i pressen, ligesom selve forretningen kan være i fare. 

Virksomheder bliver også selv udsat for kriminalitet og intern svig. Erhvervsspionage og cyberkriminalitet er nogle af de nye trusler, som virksomheder i stigende grad bliver mødt af, og som det er nødvendigt at opbygge et forsvar mod. Andre trusler kommer fra egne rækker, hvor illoyale medarbejdere enten snyder virksomheden eller på anden måde agerer uhensigtsmæssigt. Kompleksiteten i sådanne sager er betydelig, og hvis der skal dæmmes op for fremtidige lovbrud er kendskab til intern efterforskning, dokumentation og involvering af myndigheder er central.  

Endelig ser vi en tendens til, at virksomheder bliver hængt ud i medierne – de etablerede såvel som sociale. Derfor er det vigtigt for virksomheder at forberede sig på, hvordan de forsvarer deres brand og virksomhed, hvis de bliver udsat for negativ omtale. Resultatet er, at virksomhederne har fået strafferetlige regler og processer tættere ind på livet, og at reglerne er noget, som virksomhederne forholder sig til, hvad end krisen allerede er indtrådt, eller så den kan undgås ved at tage de nødvendige skridt i tide. 

Compliance-programmer

Udvikling og design af compliance-programmer er i dag vigtigt for mange virksomheder. Vi rådgiver og vejleder om compliance-programmer, samt foretager undersøgelser som led i opfyldelsen af compliance-funktionerne. Nøgleelementer i et typisk compliance-program består af følgende:

Forensic / e-Discovery

Vi er stolte af at tilbyde forensic/e-Discovery-undersøgelser. I interne undersøgelser, sager om intern svig eller interne uregelmæssigheder er der ofte behov for at gennemgå store datamængder (f.eks. indholdet af mailbokse og lign.). Udfordringen ved den slags undersøgelser er, at det kan være tids- og ressourcekrævende at finde lige præcis de dokumenter/beviser, der er relevante for sagen.

Vi sørger for korrekt indsamling af relevant data, opsætning af disse data i et forensic/e-Discovery-system samt udarbejdelse af søgedesign, der sikrer, at vi finder til de ønskede oplysninger. Derudover sørger Kromann Reumert for at organisere en effektiv juridisk gennemgang af de udvalgte data, hvor dataene gennemgås, analyseres og kategoriseres systematisk. Når vi er nået frem til et resultat af undersøgelsen, rådgiver vi jer om jeres muligheder derfra. 

Kromann Reumert On Call

Kromann Reumert on call på din smartphone

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert on call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert on call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget.

 

Tilføj vores nye web-app "Kromann Reumert on call" til iOS eller Android her:

Kontaktpersoner med speciale i Erhvervs­strafferet