Ejendomme og insolvens

Håndtering af insolvente ejendomme kræver indgående erfaring for sikre den helt rette løsningsmodel i den konkrete situation.

Vi rådgiver om enhver form for fast ejendom ved insolvens. Vi er rådgivere for banker og andre långivere og kreditorer samt nationale og internationale investorer, ligesom vi fungerer som skifterettens udpegede tilsyn under betalingsstandsning og som kurator under konkurs.

Med vores specialviden og indsigt kan vi bidrage til, at vores klienter får den bedst mulige løsning ud fra en såvel juridisk som kommerciel vinkel.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Nødlidende engagementer
 • Udlæg
 • Tvangsfuldbyrdelse af sikkerhedsstillelser
 • Tvangsauktioner, herunder realkreditinkasso
 • Ejendomme ved betalingsstandsning
 • ”Stand-still-ordninger”
 • Ejendomme ved konkurs
 • Omstødelse af ejendomsdispositioner
 • Ejendomme ved akkordordninger
 • Rekonstruktioner
 • Brugeligt pant
 • Panthaverregnskaber
 • ”Stille afvikling”