Ejendoms­finansiering

Ejendomsfinansiering kan være en udfordrende proces med specielle behov og krav til lånemuligheder og struktur.


Vores gruppe yder rådgivning og sparring til danske og udenlandske banker, realkreditinstitutter, låntagere, formidlere og rating agencies om alle aspekter af finansiering af ejendomme, ejendomsporteføljer og ejendomsselskaber.

Gennem mangeårig erfaring med finansiering af forskellige typer ejendomme er vi fortrolige med at give kvalificerede og forretningsorienterede anbefalinger til den finansieringsløsning med det mest optimale resultat for vores klient.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:

 • Langfristede lån
 • Bridgelån
 • Refinansiering
 • Strukturerede faciliteter
 • Projektfinansiering
 • Byggelån
 • Udenlandske sikkerheder
 • Realkreditlån
 • Ejendomsobligationer
 • Sale and leaseback
 • Nødlidende engagementer
 • Tvangsfuldbyrdelse
 • Tvister