Entreprise

Når et byggeprojekt igangsættes, skal der tages højde for adskillige regler og forhold – fra de første planer til den endelige opførsel. En så omfattende proces kræver professionel rådgivning fra start til slut, så der ikke opstår uløselige udfordringer.

Vores entrepriseteam har betydelig erfaring med, og juridisk specialviden om, de forskellige processer og risici i større byggeprojekter – offentlige som private.

Med vores mangeårige erfaring kan vi trygt lede jer igennem alle processerne i et byggeprojekt og afdække eventuelle problematikker for derigennem at sikre, at komplekse regler ikke bremser projektets fremdrift. 

Vi hjælper bl.a. med:


 • Budprocessen
 • Entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter og fælles/særlige betingelser
 • Konsortieaftaler
 • Offentlige-Private samarbejder (OPP)
 • Partnering
 • Forhold til myndigheder – planlov og byggeret
 • Bistand under byggeriet/anlæggets opførsel og aflevering. Vi behandler bl.a. forsinkelses- og mangelkrav og deltager ofte i styregrupper
 • Finansieringsforhold og sikkerhedsstillelse 
 • Bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs
 • Syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger
 • Konfliktløsning, herunder voldgift og retssagsbehandling