Land- og skovbrug

Ejere og driftsledere i alle dele af landbrugssektoren må hele tiden efterleve den ofte særdeles komplekse og detaljerede lovgivning, som gælder på området.

Den danske landbrugssektor er underlagt et væld af regler, som vedtages på både nationalt og internationalt plan. Samtidig undergår sektoren store forandringer, eksempelvis bliver enkeltmandsejede land- og skovbrug løbende omdannet til kapitalselskaber, og konventionelle landbrug omlægges til økologi.

Kromann Reumerts landbrugsspecialister sætter standarden for rådgivning af sektoren. Vores rådgivning er ikke kun baseret på et indgående kendskab til den komplekse og detaljerede lovgivning. Den funderes også i høj grad på en forståelse for sektorens bagvedliggende behov og forretning.

Vores landbrugsspecialister fungerer som en kompetent sparringspartner og tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for en række områder, herunder:

 

  • ejer- og generationsskifte
  • selskabs- og skatteretlige forhold, herunder valg af virksomhedsform
  • kontraktforhold, herunder forpagtningsaftaler, leje- og jagtlejekontrakter, leverandøraftaler mv.
  • landbrugsbyggeri
  • finansieringsforhold
  • miljø og natur, herunder naturbeskyttelse, fredninger, miljøtilladelser og forureningsforhold
  • planforhold
  • ekspropriationer
  • ansættelsesretlige forhold, herunder arbejdsmiljø

 

Hos Kromann Reumert rådgiver vores landbrugsspecialister både land- og skovbrug, dambrug, gartnerier, minkfarme, dyrplejere samt banker og kreditforeninger inden for specialeområdet land- og skovbrug.