Miljø- og planforhold

Kompleksiteten i miljø- og planretlige problemstillinger i forhold til fast ejendom kalder på specialviden, så alle forhold er nøje undersøgt, og at de omfattende regelsæt på området efterleves.

 

Vi har ageret rådgiver i adskillige år og har dermed en omfattende forretningsjuridisk forståelse for miljø-, offentlig- og planretlige problemstillinger i relation til fast ejendom.

Til den enkelte sag sammensætter vi altid det stærkeste team fra områder som bl.a. Miljøret og Offentlig ret, ligesom vi også kan trække på specialister til klagesager og retssager i miljø- og planretlige spørgsmål. 

 

Vi rådgiver erhvervsklienter og offentlige myndigheder om:

 • Planlovgivning
 • Regulering af fast ejendom i øvrigt
 • Miljøreguleringen af virksomheder/forurenende aktiviteter
 • Jordforurening
 • Affald
 • Miljøretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse eller køb og salg af (erhvervs)ejendomme
 • Offentlig forsyning mv.
 • Vejes og ledningsejeres retsforhold
 • Kommuners retsforhold, bl.a. kommunalfuldmagten og kommunal erhvervsvirksomhed
 • Skilte på offentlige og private arealer
 • By- og havneudvikling, herunder også etablering af by- eller havneudviklingsselskaber
 • Ekspropriation
 • Forvaltningsret, bl.a. formelle og indholdsmæssige krav til afgørelsers gyldighed
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder ved ugyldige afgørelser (f.eks. ugyldige byggetilladelser eller lokalplaner)
 • Udbud af kommuners faste ejendomme efter udbudsbekendtgørelsen, herunder undtagelser til, og dispensationer fra, bekendtgørelsens regler
 • By- og havneudvikling, herunder også etablering af by- eller havneudviklingsselskaber