Tinglysning

Kromann Reumert rådgiver om alle aspekter inden for tinglysning, herunder i tingbogen, personbogen, bilbogen og andelsboligbogen, samt ejendomsdannelse og overdragelse af fast ejendom.

Kromann Reumert har en specialiseret gruppe af medarbejdere, der beskæftiger sig med alle aspekter af tinglysning. Lige siden det danske tinglysningssystem blev digitaliseret, har vi sammen med Tinglysningsretten været med til at præge udviklingen af systemet med henblik på at gøre det anvendeligt til vores klienters behov. Dette har ikke alene givet os et unikt indblik i tinglysningssystemet og dets muligheder, men har også styrket vores kompetencer og kvaliteten i den rådgivning, som vi dagligt yder til en lang række danske og udenlandske klienter. 

Vi rådgiver således om alle aspekter inden for tinglysning, herunder i tingbogen, personbogen, bilbogen og andelsboligbogen. Det kan f.eks. være i forbindelse med opkøb af nødlidende pengeinstitutters engagementer, hvor et utal af tinglyste sikkerheder overdrages ved samme lejlighed eller i forbindelse med omstrukturering af forsyningsvirksomheder, hvor forsyningsledninger eller andre rettigheder skal tinglyses med henblik på at sikre en korrekt fordeling af rettighederne efter omstruktureringen. 

Vi har desuden betydelig ekspertise i rådgivning om ejendomsdannelse, herunder oprettelse af ejerforeninger, udstykning og arealoverførsel, bygninger på lejet grund samt bygningsblade for vindmøller. Vi rådgiver ligeledes om enhver form for overdragelse af fast ejendom, også i forbindelse med selskabsretlige omdannelser, herunder samspillet mellem selskabslovgivningen og tinglysningsafgiftsloven.

Vi har betydelig ekspertise i rådgivning om at etablere sikkerheder, typisk i forbindelse med større låneengagementer, f.eks. pant i fast ejendom, pant i enhver form for løsøre og biler, virksomhedspant, negativerklæringer m.v. 

Vi rådgiver bl.a. om: 

 • Skøder 
 • Pantebreve, ejerpantebreve og skadesløsbreve
 • Tinglysningsafgift
 • Overdragelse af fast ejendom ved apportindskud, tilførsel af aktiver, spaltning mv. 
 • Underpantsætning af ejerpantebreve
 • Transport af underpantsætninger
 • Servitutter og andre byrder
 • Virksomhedspant
 • Fordringspant
 • Ejerforeninger
 • Foreningsvedtægter
 • Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning
 • Bygning på lejet grund
 • Ejendomsforbehold
 • Salgs- og pantsætningsforbud
 • Negativ erklæringer
 • Pant i løsøre og biler
 • Vindmøller