Financial Services

Reglerne for finansielle virksomheder og kapitalforvaltning bliver stadig mere detaljerede og komplekse.
Udbud af værdipapirer og kapitalforvaltning foregår ofte over grænserne, og der udvikles hele tiden nye finansielle produkter. Dette stiller store krav til de finansielle virksomheder og deres kunder.
 
Vi har Danmarks største og førende gruppe for Financial Services med mere end 20 jurister med bred erfaring og en høj grad af specialisering.
 
Vores klienter omfatter en række førende danske og udenlandske finansielle virksomheder, herunder kapitalforvaltere, som vi rådgiver om regulatoriske forhold i Danmark. Vi har også omfattende erfaring med danske klienters strukturering af finansielle produkter i udlandet, hvor vi blandt andet nyder godt af vores store netværk af internationale advokatforbindelser.
 
Vi har har et dybdegående kendskab til regulering og praksis, bl.a. i relation til lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om tilsyn med firmapensionskasser, hvidvaskloven, lov om betalingstjenester, forsikringsformidlingsloven og kapitalmarkedsloven. Desuden har vi stor erfaring med repræsentation af klienter i forhold til Finanstilsynet og andre relevante myndigheder. Vores specialister omfatter bl.a. tidligere medarbejdere fra Finanstilsynet og finansielle virksomheder.


Vi rådgiver bl.a. om: 


 

Vi samarbejder med firmaets øvrige specialegrupper for at sikre udnyttelse af den viden og de kompetencer, som vores jurister besidder inden for alle juridiske områder. Vi samarbejder bl.a. med vores specialegrupper for Bank- og finansiering, Kapitalmarkeder, Forsikring- og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret og Virksomhedsoverdragelser (M&A)Kontaktpersoner med speciale i Financial Services