Close-out netting og sikkerheds­stillelse

Vi har et indgående kendskab til reglerne om close-out netting (slutafregning) og finansiel sikkerhedsstillelse i kapitalmarkedsloven og stor erfaring med rådgivning herom.

Vi bistår bl.a. med:

  • At udarbejde og rådgive om legal opinions i relation til reglerne om close-out netting og finansiel sikkerhedsstillelse, både opinions til specifikke klienter om deres konkrete aftaler samt generelle opinions til organisationer til brug for deres medlemmer, for eksempel under kapitaldækningsreglerne
  • At udarbejde og rådgive om aftaler under dette regelsæt
  • Rådgivning om specifikke problemstillinger i relation til reguleringen, for eksempel pantsætning af værdipapirdepoter, ombytning af sikkerheder og løbende sikkerhedsstillelse

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning