Depotbank­virksomhed

Vi har omfattende erfaring med bistand til depotbanker og kunder i relation til depotbankvirksomhed, herunder for investeringsforeninger m.v. 

Vi har bl.a. forhandlet en lang række depotbankaftaler mellem danske finansielle institutioner og depotbanker og har bistået udenlandske finansielle virksomheder med at udbyde depotbankvirksomhed i Danmark. 


Vi bistår bl.a. med:

  • Strukturering af depotbankvirksomhed i Danmark
  • Rådgivning i forbindelse med depotbankkunders offentlige udbud af depotbankfunktionen
  • Udarbejdelse og forhandling af depotbankaftaler, service level-aftaler og tilhørende aftaler
  • Rådgivning om lovgivningsmæssige krav til depotfunktionen, herunder særligt for investeringsforeninger m.v.
  • Etablering og erhvervelse af depotbankvirksomhed i Danmark

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning