Derivater og repo'er

Derivater og repo'er anvendes i stort omfang af både finansielle institutioner og ikke-finansielle virksomheder, både som enkeltstående transaktioner, og som led i lånefinansieringer eller strukturerede produkter. Efter finanskrisen har der været et øget fokus på disse typer af transaktioner, aftalegrundlaget og ikke mindst reguleringen heraf.

Vores specialister har arbejdet med området i mange år og har et indgående kendskab til markedet, aktørerne, og de nationale og internationale standard rammeaftaler på området. Vi følger de reguleringsmæssige tiltag på området tæt og investerer tid i løbende opdatering både af os selv og af vores klienter.

Vi bistår bl.a. med:

  • Standard rammeaftaler for derivater og repo'er (ISDA, GMRA, EFET, Finansrådets rammeaftale, m.v.)
  • Virksomheders egne rammeaftaler
  • Strukturerede produkter
  • Derivater handlet på regulerede markeder
  • Clearing af OTC-derivater
  • EMIR, MiFID og anden relevant regulering
  • Legal opinions

Vi rådgiver pensionskasser, banker, investeringsforvaltningsselskaber, clearinghuse og andre finansielle virksomheder, ikke-finansielle virksomheder samt organisationer.

Vi er desuden medlem af ISDA.

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning