Etablering, sammenlægning og overdragelse

Vi har betydelig erfaring med etablering af nye finansielle virksomheder, herunder etablering af pengeinstitutter, forsikringsselskaber (såvel skades- som liv- og pensionsforsikringsselskaber) samt fondsmæglerselskaber og investeringsforeninger m.v.

Vi bistår bl.a. med:

  • Ansøgning om tilladelse/godkendelse til at udøve den pågældende form for virksomhed
  • Udenlandske virksomheders udøvelse af finansiel virksomhed i Danmark, såvel som danske virksomheders udøvelse af finansiel virksomhed i udlandet
  • Udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter
  • Reglerne for ejerforhold og ændringer, heri i finansielle virksomheder

Vi har omfattende erfaring med overdragelser og sammenlægninger af (dele af) finansielle virksomheder og investeringsforeninger m.v. 

 

Vi bistår vores klienter gennem og tager gerne styring på hele overdragelses- eller sammenlægningsprocessen og sørger for rådgivning om, og bistand med, indhentelse af de fornødne tilladelser fra relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet.

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning