Forsikrings­formidling

Vi har betydelig erfaring med rådgivning vedrørende forsikringsformidling, herunder rådgivning om udøvelse af bl.a. forsikringsmæglervirksomhed, genforsikringsmæglervirksomhed og forsikringsagentvirksomhed.


Vi bistår bl.a. med etablering af:


  • (Gen)forsikringsmæglervirksomheder og indhentelse af tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve den pågældende virksomhed
  • Forsikringsagentvirksomheder og registrering af virksomheden som forsikringsagentvirksomhed
  • Grænseoverskridende virksomhed

Vi rådgiver danske virksomheder om at udøve bl.a. forsikringsmæglervirksomhed i andre EU/EØS-lande samt udenlandske virksomheder om at udøve forsikringsmæglervirksomhed m.v. i Danmark.

Vi rådgiver og bistår desuden vores klienter om reglerne vedrørende krav til bestyrelsesmedlemmers og direktørers erfaring m.v., god skik, oplysningsforpligtelser og andre løbende indberetningsforpligtelser.

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning