Grænse­overskridende udbud af værdipapirer

Vi rådgiver en lang række udenlandske finansielle virksomheder med udbud af værdipapirer i Danmark, herunder kollektive investeringsordninger.

 

Vi bistår bl.a. med:

  • Vurdering af, om værdipapiret er omfattet af prospektreglerne eller lov om investeringsforeninger m.v.
  • Rådgivning om opfyldelse af danske krav til udbud af værdipapirer omfattet af prospektreglerne, herunder oversættelse af resume af prospektet til dansk
  • Rådgivning om opfyldelse af danske krav til udbud af investeringsforeninger (UCITS), herunder kontakt til Finanstilsynet
  • Rådgivning om opfyldelse af danske krav til udbud af andre kollektive investeringsordninger end investeringsforeninger (UCITS)

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning