Kapital­forvaltning

Vi rådgiver og bistår en lang række danske og udenlandske finansielle virksomheder og øvrige kunder vedrørende spørgsmål om kapitalforvaltning og har mange års erfaring på området.
Vi bistår bl.a. med: 

  • Aftaler vedrørende kapitalforvaltning, herunder porteføljemandataftaler, investeringsrådgivningsaftaler, aftaler om finansielle instrumenter, standardbetingelser for værdipapirhandlere (banker og fondsmæglerselskaber), m.v.
  • Strukturering af fonds- og foreningsstrukturerer med henblik på kapitalforvaltning og etablering af sådanne strukturerer
  • Kunders offentlige udbud af kapitalforvaltningsydelser, herunder tilrettelæggelse af udbudsprocesser
  • Due diligence af fonde og foreninger for potentielle investorer
  • Rådgivning om lovmæssige krav til forskellige former for kapitalforvaltning og finansielle instrumenter, herunder opfyldelse af krav til investorbeskyttelse og særlige krav til kapitalforvaltning for investeringsforeninger m.v.

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning