Outsourcing

Vi rådgiver finansielle virksomheder og leverandører i forbindelse med indgåelse af outsourcingarrangementer, herunder ofte i samarbejde med vores specialegrupper for Teknologi og Outsourcing.


Vi bistår bl.a. med:

  • Aftaledokumentation
  • Udarbejdelse af interne regler, herunder forretningsgange om outsourcing, beredskabsplaner m.v.
  • Kontrol af overholdelse af reglerne om outsourcing, videregivelse af persondata, m.v. 

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning