Regulerede markeder og markedspladser

Vi har et stort kendskab til reglerne om tilladelse og drift af regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter samt reglerne om systematisk internalisering (strakshandelssystemer).

Vi bistår bl.a. med:

  • Vurdering af, om systemer eller platforme er omfattet af reglerne for regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter eller reglerne for systematisk internalisering
  • Rådgivning om opfyldelse af lovkrav til regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og systematisk internalisering

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning