Solvens og likviditet

Vi har indgående kendskab til reglerne om basiskapital i lov om finansiel virksomhed og tilhørende regulering og har stor erfaring med rådgivning om aftaler om hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. I den forbindelse rådgiver vi også vores klienter om de forventede konsekvenser af Basel III-reglerne og Solvency II-direktivet.
 
Vi rådgiver om, og deltager i, drøftelser med Finanstilsynet om vægtning af aktivposter m.v. i forbindelse med større transaktioner.

Vi har betydelig erfaring med:

  • Likviditetsreglerne i lov om finansiel virksomhed, herunder udformning af aftaler om bindende kredittilsagn, der kan medregnes ved opgørelsen af likviditeten. Vi rådgiver i denne forbindelse også om konsekvenserne af Basel III-reglerne
  • Investeringsreglerne for forsikringsselskaber, herunder om konsekvenserne af Solvency II-direktivet

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning