Tilladelseskrav for finansiel virksomhed

Vi rådgiver danske og udenlandske finansielle virksomheder og andre om tilladelseskrav i forbindelse med overvejelser om at udøve finansiel virksomhed, herunder udbud af finansielle produkter, i Danmark. 


Vi bistår bl.a. med:


  • Vurdering af, om tilladelse (eller udvidet tilladelse) til udbud af produktet er nødvendig
  • Etablering af finansielle virksomheder, herunder danske filialer af udenlandske finansielle virksomheder
  • Ansøgninger om udvidelse af eksisterende tilladelser
  • Ansøgninger om tilladelse til at udøve grænseoverskridende virksomhed med værdipapirhandel fra tredjelande

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning