Fintech

Det er ikke uden vanskeligheder at opnå succes som fintech-startup. Ikke alene skal man udvikle en innovativ forretningsmodel, skabe sig en overlegen teknisk platform, opbygge relationer til mulige kunder og samarbejdspartnere og rejse den fornødne kapital, man skal også konfrontere og håndtere en jungle af regler inden for den finansielle sektor.

Juridiske udfordringer for fintech-startups

Som fintech-start up er der mange juridiske spørgsmål, der skal besvares: Skal der f.eks. søges om tilladelse, og hvad vil reglerne i så fald betyde for ens virksomhed? For mange fintech-start ups vil det også kunne opleves som en hæmsko, at reglerne og lovgivningen i nogle tilfælde fremstår gammeldags og svære at anvende på nye teknologier. Samtidig skal fintech-start ups naturligvis forholde sig til alle de samme juridiske spørgsmål, som enhver anden start up inden for teknologifeltet. Der skal forhandles finansiering, der skal indgås licens- og samarbejdsaftaler, virksomhedens dokumentation skal struktureres ordentligt, og der er måske due diligence- eller salgsprocesser, der skal gennemføres.

Kromann Reumerts fintech-team arbejder dedikeret på at få disse processer til at køre så glat som muligt og i det hele taget hjælpe fintech-start ups med at navigere i lovkravene og de øvrige juridiske udfordringer. Målet er, at virksomheden undgår de typiske faldgruber og modtager en værdiskabende rådgivning. Vi ønsker kort sagt at hjælpe jer med at holde fokus på det, som I er bedst til - nemlig at udvikle og vækste jeres forretning.

Hvorfor vælge os?

Lige fra det første møde med en fintech-start up sætter vi os ind i, hvad det er for produkter og tjenesteydelser virksomheden udbyder, og hvilken forretningsmodel, den arbejder henimod. Her er nogle af vores væsentligste styrker:

Specialiserede rådgivere

Vi kan med vores team af fintech-specialister tilbyde jer lige præcis de rådgivere, der er bedst rustet til at yde den faglige rådgivning, som I har brug for - hurtigt og kompetent, med faglig indsigt, branchekendskab og til en overkommelig pris. Vi sætter en ære i at udvikle skræddersyede løsninger og levere rådgivning, der er til at forstå, og som ikke er mere kompliceret end nødvendigt.

God relation til Finanstilsynet

Vi kan hjælpe jer med at ansøge Finanstilsynet om tilladelse (eller med at få Finanstilsynets bekræftelse på, at det ikke er nødvendigt). Vi har over mange år opbygget et godt forhold til Finanstilsynet, og det har ved mange lejligheder vist sig at være yderst værdifuldt for vores klienter. 

Rollen som kontaktskaber

Som en af de førende advokatvirksomheder i Danmark har vi et omfattende netværk af kontakter at trække på, nationalt såvel som internationalt, som vi gerne bringer i spil til gavn for vores klienter. Målet for os er at hjælpe vores klienter til at opnå og udvikle forretningsmuligheder. 

Honorar

Det at identificere og adressere juridiske indsatspunkter er en investering - det er noget, som man aktivt skal vælge til. Det kan vise sig dyrt at lade være, særligt for fintech-virksomheder. Vi ved, at de fleste fintech-start ups har begrænsede økonomiske ressourcer, og at de ressourcer, der er, typisk er bundet op på realiseringen af forretningsplanen. Vi kan med vores erfaring hjælpe jer med at foretage den prioritering, der skal til, ved at scope og afgrænse vores opgave så snævert som muligt, så vi fokuserer på de væsentlige juridiske risici, der potentielt kan påvirke jeres virksomhed uhensigtsmæssigt, medmindre de håndteres allerede i opstartsfasen. Ikke mindst er vi klar på at investere vores tid og os selv i start ups, så kontakt os endelig, så sætter vi et møde op, og I får et fast pristilbud fra os.

Vores team

For bedst muligt at kunne rådgive og hjælpe fintech-start ups har vi oprettet et fintech-team, der er specialiseret i og dedikeret til netop denne branche. 
 
Vores team på fintech-området er sammensat af specialister inden for alle juridiske områder, der erfaringsmæssigt har størst relevans for fintech-start ups, herunder selskabsret, finansiel regulering, bank og finans, IT- og IP-ret, databeskyttelse, m.v.
 
  • Jacob Høeg Madsen, partner (selskabsret, finansiel regulering og fintech)
  • Torben Waage, partner (teknologiret og M&A inden for teknologivirksomheder)
  • Jan Ussing Andersen, partner (teknologiret og databeskyttelse)
  • Tina Brøgger Sørensen, partner (compliance og databeskyttelse)
  • Christopher Erik Oldenburg, advokat (skat)
  • Christian Juul Kristensen, advokatfuldmægtig (selskabsret, finansiel regulering og fintech)

10 juridiske faldgruber som fintech-start ups bør undgå

1. Har I den rigtige finansiering?

Sørg for, at jeres finansiering sikrer jer den nødvendige fleksibilitet og retten til at drive forretningen, som I vil, og sådan at I har muligheden for i fremtiden at opnå yderligere finansiering på attraktive vilkår. Det, der ved opstarten ser ud som en billig finansiering, kan senere vise sig at være en dyr løsning. 

2. Skal I have tilladelse?

Find ud af, om I skal have tilladelse fra Finanstilsynet for at drive virksomheden. Det har praktisk betydning for kapitalkrav, værdiansættelse af virksomheden, jeres forretningsmodel, budgetter, ansættelser m.v. 

3. Hvem har ejendomsretten?

Hvis I har haft en ekstern konsulent eller programmør til at udvikle den software, jeres produkt er baseret på, og har I ikke sikret jer de immaterielle rettigheder til softwaren, så er det ikke jer, der ejer rettighederne. Det kan mindske værdien af virksomheden.

4. Bruger I open source software?

Brug af ”open source software” underlagt uhensigtsmæssige licenser kan gøre det sværere for jer at udnytte jeres produkt kommercielt. 

5. Har I den rigtige beskyttelse i jeres kontrakter?

Indebærer jeres aftalegrundlag med samarbejdspartnere, leverandører og kunder den fornødne beskyttelse, og er der fuld klarhed over jeres kontraktlige rettigheder, f.eks. i forhold til eksklusivitet, konkurrenceklausuler, immaterielle rettigheder, aftaleophør, exit-regulering m.v.? En juridisk gennemgang af de vigtigste kontrakter kræver noget tid og koster også, men investeringen er godt givet ud. 

6. Undgå eller minimer risikoen for tvister blandt stifterne

Mange, der går sammen om at starte en virksomhed op, gør det som venner, men der er altid en risiko for, at der senere opstår uenighed om strategi eller andet, som potentielt kan udvikle sig til en tvist. Med en aktionæroverenskomst, der tager stilling til potentielle uoverensstemmelser og anviser løsninger på dem, kan man undgå eller i hvert fald minimere risikoen for, at det kommer til en tvist.

7. Bevar first mover-effekten

Hvis I offentliggør jeres forretningsidé uden først at have beskyttet de rettigheder, der skal være grundlaget for den, risikerer I, at andre kommer ud med et konkurrerende produkt før jer eller samtidig med jer, og I går derved glip af den fordel, der ligger i at være først. Husk at få lavet en hemmeligholdelsesaftale.

8. Incitamentsprogrammer til medarbejdere

Tilbud om incitamentsordninger for medarbejdere kan i visse tilfælde være et attraktivt alternativ til almindelige lønudbetalinger, men sørg for at bevare kontrollen over eventuelle minoritetsaktionærer ved at gøre tilbuddet betinget af, at de pågældende medarbejdere tiltræder en aktionæroverenskomst med bestemmelser om bl.a. medsalgsret og –pligt samt salgspligt for stifterne, hvis en minoritetsaktionær ophører med at være medarbejder (good leaver/bad leaver).

9. Sørg for at overholde databeskyttelsesreglerne

En høj standard inden for databeskyttelse er i dag vigtigere end nogensinde for at sikre overholdelse af lovgivningen (og undgå potentielt meget store bøder), og for at samarbejdspartnere og kunder kan føle sig trygge. Tag jer tiden til at tale med en specialist om, hvordan I sikrer overholdelse af reglerne, f.eks. hvis I bruger cloud-baserede løsninger. 

10. Forbered jer på et fremtidigt salg - dokumenthåndtering

Skulle nogen i fremtiden melde sig som interesseret køber af eller investor i jeres virksomhed, vil de kræve en due diligence-undersøgelse af virksomheden. I den situation vil der skulle etableres et virtuelt datarum, og kvaliteten af dette vil have indvirkning på købsprisen. Indsamling og uploading af dokumenter til et virtuelt datarum er altid en vanskelig og tidskrævende proces, men det bliver betydeligt nemmere, hvis I har forberedt jer ved fra starten at organisere jeres dokumenter i et dokumenthåndteringssystem (Dropbox anbefales ikke).

Referencer

Her er, hvad en af vores fintech-klienter siger om os:

"En advokat skal helst fungere som en oversætter, dvs. én, der kan give dig en bedre forståelse for de juridiske udfordringer. Vi har igennem vores samarbejde med Kromann Reumert fået ikke blot en bedre forståelse af vores juridiske problemstillinger, men også en bedre forståelse af os selv som virksomhed."
- Maria Flyvbjerg Bo - CXO og medstifter, Hufsy

"Som fintech-virksomhed opererer du i en højreguleret sektor. Det er derfor helt afgørende, at du har en advokat, som forstår både din forretning og de forhold, du arbejder under som start up. Kromann Reumert satte sig ind i, hvem vi er som virksomhed, og det har skabt et meget stærkt fundament for vores samarbejde."
- Annine Nordestgaard Bentzen - Head of Engagement, Hufsy.

Kontaktpersoner med speciale i Fintech