Foreign Direct Investments

Vi bistår danske og udenlandske klienter i alle aspekter af foreign direct investments (FDI).

FDI-regler er nationale regler, som finder anvendelse på udenlandske investeringer, og screeningen af disse investeringer har primært til formål at beskytte den nationale sikkerhed i det land, hvor investeringen foretages.

 

Flere og flere jurisdiktioner er i gang med at indføre nye - eller udvide omfanget af deres eksisterende - beføjelser til at undersøge og føre kontrol med visse FDI'er. Generelle FDI-regler forventes indført i Danmark  inden for kort tid.

 

Denne udvikling skaber et stadigt mere komplekst regulatorisk miljø for grænseoverskridende M&A- og andre transaktioner. 

 

Det kræver derfor erfarne rådgivere med et globalt udsyn for at navigere succesfuldt i den komplekse regulering.

 

 

Vores rådgivning

Vores team af eksperter bistår danske og udenlandske klienter med at etablere en succesfuld strategi til at navigere i FDI-reglerne. 

 

Vi rådgiver om alle aspekter af screenings- og godkendelsesproceduren i forbindelse med investeringer i og ud af Danmark. Vi rådgiver blandt andet om: 

 

  • udarbejdelse af grænseoverskridende FDI-screeninger 
  • strukturering af transaktionen for at imødegå eventuelle FDI-bekymringer
  • procesplanlægning og projektstyring 
  • udarbejdelse af FDI-anmeldelser og bistand med opnåelse af godkendelse, herunder udarbejdelse af tilsagn.

 

Indenfor FDI-området arbejder vi tæt sammen med vores globale netværk af uafhængige advokater, herunder vores Lex Mundi-netværk, som er det største internationale netværk af advokater i verden. 

 

Vi sikrer - gennem tæt samarbejde med Kromann Reumerts øvrige specialegrupper og vores globale netværk af advokater - at du altid modtager tværfaglig specialistrådgivning kombineret med kommerciel forståelse.

 

Kontaktpersoner med speciale i Foreign Direct Investments