Forretnings­hemmeligheder

Kromann Reumert yder specialistrådgivning om forretningshemmeligheder inden for alle retsområder.

Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde før. Information betragtes og handles i stigende grad som et aktiv, og så søger flere danske virksomheder forretningsmuligheder uden for Danmarks grænser. Aldrig har beskyttelsen af din virksomheds forretningshemmeligheder været vigtigere. 

 

Kromann Reumerts team af specialister kan hjælpe din virksomhed med at beskytte værdifulde forretningshemmeligheder mod uretmæssig tilegnelse.

 

Teamet består af erfarne procesadvokater med stor ekspertise i retssager vedrørende kompleks teknologi samt førende eksperter inden for erhvervsstrafferet og ansættelsesret.

 

 

 

Vores rådgivning 

Vi rådgiver om alle aspekter ved forretningshemmeligheder, herunder:

 

  • identifikation af forretningshemmeligheder, der bør beskyttes
  • interne undersøgelser vedrørende eventuel uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder
  • interne undersøgelser vedrørende potentiel kriminel aktivitet i forbindelse med forretningshemmeligheder
  • førelse af retssager vedrørende forretningshemmeligheder ved de danske domstole
  • udarbejdelse af fortrolighedsaftaler, hemmeligholdelsesaftaler med medarbejdere samt licensaftaler vedrørende forretningshemmeligheder
  • compliance- og undervisningsforløb for medarbejdere med henblik på at forankre behovet for fortrolighed.


Læs vores tidligere insight om loven om forretningshemmeligheder
, som trådte i kraft den 9. juni 2018.Fem grunde til at tage beskyttelse af dine forretningshemmeligheder alvorligt

 

Digital teknologi:
Udviklingen i den digitale teknologi har gjort det lettere at tilegne sig  konkurrenters teknologi uretmæssigt. Tidligere var det i forbindelse med uretmæssig tilegnelse nødvendigt at have fysisk adgang til forretningshemmelighederne, men nu om dage er forretningshemmeligheder ofte lagret digitalt og kan tilgås via hacking.

Mobil arbejdsstyrke:
De fleste sager vedrørende uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder er sager mod tidligere medarbejdere. Mobiliteten i den moderne arbejdsstyrke er en udfordring i den forbindelse. Derudover er der mange virksomheder, der anvender konsulenter eller andre løst tilknyttede partnere, der kan få detaljeret kendskab til virksomhedens forretningshemmeligheder. 

Øget værdi af forretningshemmeligheder:
Fokus på innovation og nye teknologier i videnbaserede økonomier gør forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder mere værdifulde, hvilket øger risikoen for uretmæssig tilegnelse. 

Globalisering:
Mange danske virksomheder opererer internationalt. Jo flere virksomheder der udforsker mulighederne uden for Danmark og tager deres forretningshemmeligheder med sig, jo højere er risikoen for, at der undervejs sker uretmæssig tilegnelse af deres forretningshemmeligheder. 

Definitionen af forretningshemmeligheder:
Definitionen af forretningshemmeligheder er så bred, eller fleksibel, at der i praksis vil være rig lejlighed til misforståelser eller tvivlstilfælde.

 

 

Den største trussel mod forretningshemmeligheder

 

 Kilde: Baker McKenzieKontaktpersoner med speciale i Forretnings­hemmeligheder