Forsikring og erstatning

Forsikrings- og erstatningsret hos Kromann Reumert er udviklet gennem mange års fokuseret samarbejde med erhvervslivet. 

Vi er førende rådgivere inden for alle områder af forsikrings- og erstatningsretten. Vores forsikrings- og erstatningsretsgruppe beskæftiger i Aarhus og København 19 jurister. Antallet af specialister gør, at den enkelte jurist kan fordybe sig i særlige områder, hvorved Kromann Reumert opnår en unik specialisering inden for de enkelte grene af forsikrings- og erstatningsretten. 


Vores klienter tæller såvel danske som udenlandske forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og forsikringsmæglere. 


Vores fokus

Vi ønsker at tilbyde klienterne en ydelse, som sikrer dem det optimale kommercielle resultat. Forsikrings- og erstatningsretsgruppen har stor praktisk erfaring i at varetage klienternes interesser. Det gælder også i myndighedsanliggender. Vi har samtidig fokus på at præge det faglige miljø inden for vores respektive specialområder.


Det sker bl.a. gennem:

  • Forfattervirksomhed
  • Udgivelse af nyhedsbreve
  • Ved at være repræsenteret i lovforberedende udvalg o.l.
  • Ved omfattende undervisningsvirksomhed for bl.a. Forsikringsakademiet, Advokatsamfundet og DJØF

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


KONTAKTPERSONER MED SPECIALE I Forsikring og erstatning