Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvar er et centralt område for Kromann Reumerts forsikrings- og erstatningsretgruppe.

Vi har igennem årene rådgivet forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder om produktansvarsretlige problemer og har ført en række principielle sager for danske domstole og EF-domstolen, som har haft indflydelse på retsudviklingen inden for området.

I en konkret sag repræsenterede vi f.eks. BILKA Lavprisvarehus A/S, i en sag hvor en række kunder havde fået salmonella efter at have spist æg, de havde købt i varehuset. Efter den dagældende produktansvarslov § 10 hæftede mellemhandlere som BILKA for deres producenters produkter på objektivt grundlag. Spørgsmålet var, hvorvidt den danske produktansvarlov var i strid med EF-direktivet om produktansvar. Sagen blev forelagt EF-domstolen, som gav Bilka A/S medhold i, at varehuset ikke hæftede for de skader, deres kunder måtte få pga. fejl i produkcenters produkter. Efter EF-domstolens afgørelse er produktansvarsloven blevet ændret, så danske mellemhandlere ikke længere automatisk hæfter for deres producenters fejl.


Foruden at føre retssager inden for området rådgiver vi også om:

  • Udarbejdelse af ansvarsbegrænsningsbestemmelser
  • Advarsler
  • Erhvervs- og produktansvarspolicebetingelser

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning