Forligsmægling og mediation

Det er mere og mere almindeligt, at enten domstolene eller parterne tager initiativ til at gennemføre en forligsmægling eller mediation.
Desuden er det ikke sjældent angivet i kontrakter, at en forudsætning for, at et egentligt søgsmål kan anlægges er, at parterne forinden har gennemført en forligsmægling.
 

Vi bistår ofte vores klienter ved mediation og andre strukturerede forligsforhandlinger i Danmark og udlandet. 


Vi har særligt gode erfaringer med at invitere og medvirke til en mediationforhandling i sager, der er underlagt amerikansk jurisdiktion, hvor retssager ofte er ekstremt langvarige og meget omkostningstunge. Dette fører ofte til, at sagen afsluttes hurtigt og med et tilfredsstillende resultat.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning