Forsikringsmæglere/­-formidling

Vi bistår forsikringsselskaber med at indgå og opfylde samarbejdsaftaler med navnlig forsikringsmæglere og forsikringsagenter.

Efter ændringen af forsikringsformidlingsloven i 2006 har vi i vidt omfang rådgivet om forbuddet mod, at forsikringsmæglere modtager provision eller andet vederlag fra forsikringsselskabet i tilknytning til det konkrete kundeforhold, herunder overgangsreglen.

Herudover rådgiver vi generelt forsikringsselskaber samt virksomheder, der udøver erhvervsmæssig formidling af forsikringer, om disses pligter efter loven.

Endelig fører vi også rets- og voldgiftssager om tvister, der udspringer af samarbejdsaftaler om forsikringsformidling.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning