Konkurrenceret

Vi rådgiver om erstatningsretlige problemstillinger inden for konkurrenceretten, se mere under vores specialeområde Konkurrenceret.

Vi er førende rådgivere inden for alle områder af forsikrings- og erstatningsretten. Vores forsikrings- og erstatningsretsgruppe beskæftiger en række jurister, hvilket gør, at den enkelte jurist kan fordybe sig i særlige områder. Dermed opnår vi en unik specialisering inden for de enkelte grene af forsikrings- og erstatningsretten. 

 

Vores klienter tæller både danske og udenlandske forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og forsikringsmæglere. 

 

Vores fokus

Vi ønsker at tilbyde klienterne en ydelse, som sikrer dem det optimale kommercielle resultat. Forsikrings- og erstatningsretsgruppen har stor praktisk erfaring i at varetage klienternes interesser. Det gælder også i myndighedsanliggender. Vi har samtidig fokus på at præge det faglige miljø inden for vores respektive specialområder.

 

Det sker blandt andet via forfattervirksomhed, udgivelse af nyhedsbreve, repræsentation i lovforberedende udvalg og via omfattende undervisningsvirksomhed for blandt andet Forsikringsakademiet, Advokatsamfundet og Djøf.

 

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning