Offentlig regulering

Den offentlige regulering af forsikringsselskaber er øget både i omfang og kompleksitet i løbet af de senere år, hvilket senest er kommet til udtryk ved direktivet om reassurance (2005/68/EF).

I den forbindelse har vi oplevet øget efterspørgsel på juridisk rådgivning af danske såvel som udenlandske forsikringsselskaber om forsikringsregulatoriske forhold.

 

Vi rådgiver bl.a om:

  • Stiftelse af forsikrings- og genforsikringsselskaber, herunder indhente tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed fra Finanstilsynet, udarbejde nye forsikringsvilkår, udarbejde andre nødvendige interne dokumenter m.v. 
  • Investerings- og placeringsregler i lov om finansiel virksomhed
  • Såkaldt fit & proper-godkendelse af nye ledelsesmedlemmer i forsikringsselskaber og deres holdingselskaber
  • Forsikringsformidlingsloven, herunder bistand med overdragelse af forsikringsformidlingsvirksomheder 

Vi rådgiver ligeledes jævnligt udenlandske forsikringsselskaber, der ønsker at drive forsikringsvirksomhed i Danmark, enten cross-border eller gennem en dansk filial, eller som ønsker helt eller delvist at overdrage en dansk forsikringsportefølje.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning