Personforsikring

Inden for forsikringsretten er behandling af personforsikringssager et væsentligt speciale.

Vi rådgiver primært forsikringsklienter, herunder i sager om:


  • Afgivelse af urigtige risikooplysninger
  • Forældelse
  • Hvorvidt betingelserne for dækning er opfyldt, f.eks. om tilskadekomsten er et ulykkestilfælde, eller betingelserne for at opnå dækning ved tab af arbejdsevne/pension er opfyldt

 Vi bistår forsikringsselskaber med at udarbejde forsikringsprodukter.

Vi er os vort ansvar bevidst, når vi risikovurderer en sag om personforsikring. Det er vores holdning, at såvel skadelidte som vores klienter ikke bør trækkes gennem unødige retssager. Retssager om personforsikring skal kun føres, hvis det er absolut påkrævet. Vurderer vi, at dette ikke er tilfældet, bistår vi med at finde en anden løsning.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning