Personskade

Inden for fagområdet forsikrings- og erstatningsret er behandling af personskadesager i alle former et væsentligt speciale.

Vi rådgiver primært forsikringsklienter og deres forsikringstagere om:

  • Ansvaret for en given personskade skal anerkendes
  • Årsagssammenhæng
  • Eventuelle krav er forældede
  • Hvorledes skaden gøres op

Vi har ført og fører en lang række principielle sager for Højesteret om fortolkning af relevante retsregler i bl.a. erstatningsansvarsloven.

Vi bistår tillige i:

  • Sager om dækning under arbejdsskadesikringsloven
  • Egentlig skadebehandling (outsourcing)

Vores holdning er, at retssager om personskade kun skal føres, hvor det er påkrævet.

Vores sagkundskab inden for, og betydelige rutine i at føre, retssager på dette område betyder, at vi repræsenterer et betydeligt antal forsikringsklienter og deres forsikringstagere.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning