Reassurance

Vores afdeling for forsikrings- og erstatningsret har betydelig erfaring med at rådgive cedenter og reassurandører om udformning af reassurancekontrakter.


Vi har desuden været involveret i en række tvister om reassuranceforhold både for de almindelige domstole og ved voldgift. 


Flere af juristerne i teamet for forsikrings- og erstatningsret har desuden ageret voldgiftsdommere i reassurancekonflikter.


Reassuranceforhold er oftest internationale, og Kromann Reumert har betydelig erfaring i at føre voldgiftssager for udenlandske voldgiftsdomstole eller med udenlandske parter.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning