Retssager og voldgift

Inden for fagområdet forsikrings- og erstatningsret er behandlingen af rets- og voldgiftssager en væsentlig del af vores speciale.

Vores holdning er, at retssager kun skal føres, hvor det findes særligt påkrævet; primært fordi de forligsmæssige muligheder vurderes udtømte, eller fordi der er behov for en præcisering af retstilstanden. 

Vores sagkundskab på området og vores rutine i at føre retssager betyder, at vi ofte bliver udpeget som voldgiftsdommere; såvel af de faste voldgiftsinstitutter (eksempelvis Det danske Voldgiftsinstitut, ICC eller Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed) som i forbindelse med ad hoc-voldgiftsretter. Alle partnere inden for fagområdet har møderet for højesteret og er medlemmer af Højesteretsskranken.

Vi rådgiver bl.a. i:

  • Civile retssager for danske domstole 
  • Voldgiftssager for danske og udenlandske voldgiftsretter 
  • Sager for EF-Domstolen


Vi varetager desuden voldgiftsdommerhverv for danske og internationale voldgiftsretter. 

Læs mere om vores speciale Retssager og voldgift.

Kontaktpersoner med speciale i Forsikring og erstatning