E-handel

E-handel er et område, der er i stor udvikling og som involverer nye muligheder og nye risici for virksomhederne.

Vi bistår en lang række danske og internationale virksomheder med problemstillinger forbundet med salg og markedsføring på hjemmesider, herunder på tværs af landegrænser. 

Der er ofte knyttet helt særlige juridiske udfordringer til sådanne aktiviteter, herunder:

  • Forbrugerrettigheder
  • Regulering vedrørende betalingsmidler
  • Markedsføringsregler
  • Persondataret
  • Oplysningsforpligtelser
  • Komplicerede regler om lovvalg og værneting

Vi bistår også klienter i sager om erstatnings- og strafansvaret for udbydere af services på internettet.