Forbrugerret

Forbrugerretten påkalder sig i stigende omfang opmærksomhed, bl.a. som følge af skærpede forbrugerbeskyttelsesregler, indførelsen af regler om gruppesøgsmål og mediernes og offentlighedens øgede fokus på forbrugerforhold.

Vi besidder, som en af de få advokatvirksomheder i landet, spidskompetencer inden for de forbrugerretlige dele af:

  • Markedsføringsretten
  • Køberetten
  • Persondataretten
  • E-handel/fjernsalg osv.

Vi bistår i meget vidt omfang erhvervslivet med rådgivning og tvistløsning, herunder klagesagsbehandling hos Forbrugerklagenævnet og dialog med Forbrugerombudsmanden og andre myndigheder.