Patenter og brugsmodeller

Planlægning og udførelse af retssager om krænkelse og gyldighed af patenter og brugsmodeller er en af vores IP-kernekompetencer gennem en lang årrække, og vi indtager en førende position på området.
Vi bistår virksomheder i alle brancher i patentforhold; fra kemisk/farmaceutiske og biotekvirksomheder til virksomheder inden for det mekaniske og elektroniske område. I samarbejde med virksomhedens faste patentagenter eller tekniske specialister valgt fra vort omfattende netværk er vi vant til at sætte os ind i komplicerede tekniske spørgsmål på kort tid.

Vi fører et stort antal sager om:

  • Krænkelse og gyldighed af patenter og brugsmodeller ved danske domstole på alle niveauer
  • Ejendomsretten til opfindelser, blandt andet som danske eller internationale voldgiftssager

Internationale kontakter

Vi indgår hyppigt i internationale litigationteams sammen med de mange internationale kontakter, vi har samarbejdet med om tilsvarende opgaver igennem årene, og vi er derfor i stand til hurtigt at identificere egnede udenlandske kolleger, som vi har et personligt kendskab til, i de fleste relevante jurisdiktioner.

Vi kan derfor sikre hurtig handling også i udlandet, hvad enten vore klienter har brug for at håndhæve rettigheder eller at forsvare sig over for konkurrenters håndhævelse.

Gennem frivilligt organisationsarbejde medvirker vi til patentrettens internationale udvikling, ligesom vi jævnligt på kurser eller lukkede seminarer underviser danske virksomheder, rådgivere, skønsmænd og dommere i førelsen af patentretssager.