Produkt­efterligninger

Kromann Reumert har gennem en meget lang årrække opbygget en unik position inden for produktefterligningsområdet.

Vi har ført en meget betydelig del af de principielle og betydningsfulde retssager på området og har herved opnået en indgående erfaring med produktefterligningsproblemer, bl.a. på brugskunst-, beklædnings- og møbelområdet, men også inden for IT og det tekniske område.

Vi bistår både i danske og internationale sager om varemærkeforfalskninger og pirateri og i øvrige produktefterligningssager, hvor et hovedspørgsmål ofte er, om der er tale om et kopiprodukt.

Vi gennemfører hyppigt toldstopsager, bevissikrings- og fogedforbudssager og retssager om produktefterligning, hvor ophavsretlige, markedsføringsretlige, varemærkeretlige og designretlige spørgsmål indgår.

Herudover rådgiver vi på ekspertniveau vores klienter om:

  • Hvorvidt og hvordan et produkt kan og bør beskyttes
  • Hvordan man undgår at krænke andres rettigheder
  • Hvilken processtrategi der er velegnet, når en krænkelsessag opstår