Varemærker og domænenavne

Varemærke- og domænenavneretten er IP-retsområder, hvor Kromann Reumert besidder stor erfaring og kompetence og nyder international anerkendelse. Vi har gennem en lang årrække rådgivet og ført sager for alle instanser om varemærker, domænenavne og øvrige forretningskendetegn.

Varemærke- og domænenavneretten involverer ofte internationale aspekter. Kromann Reumerts afdeling for IP har et udbredt netværk af internationale kontakter med specialviden og -erfaring på dette område, som vi samarbejder med, eller som kan overtage rådgivning og sagsførelse i udlandet for vore klienter, også med kort varsel.

Vi bistår fast en lang række danske og udenlandske virksomheder i sager om varemærker, domænenavne og øvrige forretningskendetegn.


Vi rådgiver bl.a. om:

  • Strategiske og praktiske spørgsmål i forbindelse med sikring, konfliktløsning og håndhævelse af virksomhedens danske, europæiske og internationale rettigheder
  • Sager om såkaldte country code og generiske top level-domæner
  • Sager for de respektive nationale og internationale klagenævn
  • Sager om parallelimport af varer fra lande inden for og uden for EU

Domænenavne: En juridisk håndbog

Partner Martin Dahl Pedersen er medforfatter til bogen:
Domænenavne: En juridisk håndbog