Konkurs

En konkurs kan være en hektisk proces drevet af en række økonomiske og politiske hensyn. Konkursloven skal derfor sidde på rygraden, så der kan findes en praktisk og samtidig juridisk holdbar løsning i kreditorernes samlede interesse.

Vores konkursgruppe har været involveret i nogle af de mest omfattende konkurssager som følge af finanskrisen og har dermed indgående erfaring med at styre en konkurs under tidspres og med mange interesser. Vi er desuden faste kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret i København og Skifteretten i Aarhus.

 

Vores kuratorhverv er en differentierende faktor i vores rådgivning, da det giver stor indsigt i de mange forskelligrettede interesser, der skal kombineres ved sagen for at levere den løsning, der skaber mest værdi, samtidig med at vi får kendskab til den enkelte virksomhed.

 

Dermed kan vi opnå den mest optimale løsning for kreditorer overfor selskaber under rekonstruktion eller konkursbehandling inden for bl.a.:

 

  • Anmeldelse og prøvelse af krav
  • Omstødelseskrav eller erstatningskrav mod den tidligere ledelse i virksomheden, rådgivere og andre involverede parter

Vi repræsenterer også kunder, der ønsker at købe hele eller dele af en virksomhed ud af et konkursbo, bl.a. i relation til:

  • Prisfastsættelse
  • Sikre overdragelsen af relevante aktiver og oplysninger
  • De særlige forhold ved virksomhedsoverdragelse i konkurs

Vores Projektcenter hjælper desuden med praktiske gøremål i konkursboet.