Rekonstruktion og omstrukturering

Den største udfordring ved en rekonstruktion eller omstrukturering er at navigere i et skiftende køberfelt med ændrede forudsætninger undervejs. Et succesfuldt forløb forudsætter således, at der samarbejdes målrettet om at sikre virksomheden en bæredygtig fremtid inden for en kort tidsramme.
 

Med Danmarks førende rekonstruktionsgruppe har vi kapaciteten og kompetencerne til at håndtere alle former for rekonstruktioner og omstruktureringer, uanset størrelse og branche.


Med nøgleværdierne kvalitet og hurtighed har vi opbygget en struktureret proces, der sikrer den kriseramte virksomhed et effektivt forløb. Kombineret med vores kapacitet betyder det, at vi med kort varsel kan sætte et kompetent specialistteam fra områderne Insolvens og rekonstruktion, Bank og finansiering, Ansættelses- og arbejdsret, Fast ejendom og entrepriseret samt Virksomhedsoverdragelser.


Vi rådgiver bl.a. om: 


  • Forslag til eventuel omstrukturering, herunder frasalg
  • Forhandlinger om opnåelse af ny finansiering med banker og andre kreditorer
  • Udskillelse af mindre sunde dele af virksomheden mv. under et rekonstruktionsforløb
  • Salg af virksomhedens aktiviteter
  • Gennemførsel af fusion mv.
  • Forhandling og gennemførsel af frivillig akkord
  • Skattemæssige forhold