Tvangsopløsning

Det kan ofte være ret turbulent, når et selskab tvangsopløses. På relativ kort tid skal der tages en beslutning om, hvad der skal ske med det enkelte selskab, om det fortsat skal være i drift eller ej.

Vi har stor erfaring med at fungere som sparringspartner for virksomheder, der er begæret tvangsopløst. Flere i teamet er desuden faste kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret i København samt Skifteretten i Aarhus, og vi bliver derfor ofte udpeget som likvidator i selskaber, der er begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Vi kender procedurerne om tvangsløsning indgående og kan hurtigt gå ind i sagen. Vi har indsigt og mod til at hjælpe ledelsen med at tage stilling til, hvad der skal ske med virksomheden – om den kan eller skal genoptages, likvideres, restruktureres eller gå konkurs. Vi sikrer, at alle hensyn overvejes uden at skade virksomheden unødigt og samtidig varetage kreditorernes interesser.