Eksportkontrol (dual-use)

Både EU og USA har indført regler med henblik på at sikre, at våben ikke eksporteres til lande, som udgør en trussel mod freden, eller til lande som vil bruge våben til intern undertrykkelse mv. For de fleste virksomheder er det dog mere relevant, at en række tilsvarende restriktioner gælder for eksport af produkter, der i udgangspunktet er civile, men som også kan bruges militært.

Vi har som det første advokatfirma i Danmark etableret en specialgruppe med fokus på International handel. Vi har indgående kendskab til, hvordan man begår sig på det internationale marked, som juridisk bliver mere og mere komplekst.

Vi rådgiver danske virksomheder om de mange regelsæt og faldgruber, som man skal være opmærksomme på i handel med varer og services, der betragtes som ’dual-use’-produkter.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Relevant lovgivning, herunder eksportkontroltilladelser
  • Udarbejdelse og håndhævelse af relevante complianceprogrammer

Kontaktpersoner med speciale i International handel