Kapitalmarkeder

Reglerne for kapitalmarkederne i Danmark og internationalt er komplicerede, og myndighedernes overvågning er intensiveret betydeligt. Succesfuld navigation på markederne kræver specialiseret rådgivning om de børs- og selskabsretlige forhold. 

Vores team rådgiver danske og betydende udenlandske banker samt børsnoterede selskaber, bl.a. C25-selskaber og mid- og small- capselskaber. Vi har været med på næsten samtlige større danske transaktioner de senere år og har opbygget en betydelig knowhow og tætte relationer til myndigheder mv. 

 

Vi arbejder tæt sammen med vores øvrige specialer, f.eks. Bank og finansiering,

SelskabsretVirksomhedsoverdragelser og Skatter og afgifter. Dermed sikrer vi vores kunder tværfaglig specialistrådgivning med kommerciel indsigt.

 

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


 

Aktionærrettighedsdirektivet

Find relevant information om de nye krav til Vederlagspolitikker og Vederlagsrapporter.
De nye krav i selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b trådte i kraft den 10. juni 2019.

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder