Corporate governance og regulatoriske forhold

Der er stadigt stigende fokus på "god selskabsledelse" – Corporate Governance. Investorer stiller krav til virksomhedernes governancestrukturer, ligesom det i høj grad har mediernes bevågenhed. For virksomhederne betyder det intensiveret lovgivning og håndhævelse.
Vi har været involveret i de mest profilerede og retsskabende sager inden for Corporate Governance. Samtidig har flere af vores jurister praktisk erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde, særligt Marianne Philip, som besidder flere bestyrelsesposter, og som har været næstformand i Komitéen for God Selskabsledelse og nu er formand for Komitéen for God Fondsledelse.
Med disse kompetencer sikrer vi vores kunder en strategisk medspiller i arbejdet med at sammensætte den rette bestyrelse og skabe rammerne for god selskabsledelse. 
Vi tilbyder rådgivning om:

  • Udarbejdelse og implementering af Complianceprogrammer
  • Corporate Governance-principper
  • Bestyrelsens sammensætning, opgaver og evaluering
  • Generalforsamlinger, herunder sparring omkring aktionærernes rolle
  • Selskabsvedtægter
  • Regulatoriske forhold, herunder omgang med intern viden, oplysningsregler og handel med egne aktier

Læs mere om Compliance i forhold til økonomisk kriminalitet og strafferetlige sanktioner under specialet Erhvervsstrafferet

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder