Internationale kapitalmarkeder

Finansielle transaktioner er blevet mere sofistikerede og påvirkelige af de internationale markeder. Den stadigt større indflydelse understreges af de mange danske virksomheder, der søger disse markeder ved opstået finansieringsbehov.
Vi er løbende involverede i transaktioner på udenlandske kapitalmarkeder og har dermed erfaring med praktisk håndtering af transaktioner i bl.a. England, Tyskland, Norge, Sverige og USA.
Foruden et højt specialiseringsniveau inden for internationale kapitalmarkedsmæssige forhold har vi også et omfattende internationalt netværk af advokatforbindelser, der sikrer den bedst mulige rådgivning i sager, hvor vi er bindeleddet. 

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:
  • Efterlevelse af amerikanske og andre udenlandske regler for udbud af aktier
  • Optagelse til notering på udenlandske børser
  • Kapitalmarkedsretlige undersøgelser på tværs af landegrænser, f.eks. koncernforhold

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder