Regler for børsnoterede selskaber

Børsnoterede virksomheder er underlagt specifikke regler og forpligtelser, der kræver nøje efterlevelse for at opretholde ejernes tillid og undgå straf- eller erstatningsansvar, påtaler samt øvrige sanktioner.

Vores gruppe har omfattende indsigt i danske og udenlandske regler for børsnoterede virksomheder.

Vi rådgiver store og mellemstore danske og udenlandske virksomheder og fungerer ofte som direkte sparringspartner for ledelsen og de interne juridiske afdelinger.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:

  • Incitamentsordninger
  • Rapporteringskrav
  • Interne regler for oplysningsforpligtelser og regler for håndtering af kurspåvirkende viden blandt medarbejdere og handel med aktier
  • Investorrelationer 
  • Generalforsamlinger og andre aktionæranliggender, herunder forholdet mellem hoved- og minoritetsaktionærer 

 

Læs mere om incitamentsordninger under specialeområdet Ansættelses- og arbejdsret 

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder