Børsnotering og emission

Er der behov for finansiering, kan virksomheder overveje børsnotering eller emission. Det er betydningsfulde og komplekse processer, der indebærer, at mange juridiske aspekter skal overvejes grundigt. 

Vi har Danmarks førende kapitalmarkedsgruppe inden for børsnoteringer og emissioner med stærk erfaring fra nogle af Danmarks største kapitaltransaktioner de seneste år. Gruppens faglige tyngde anerkendes konsekvent med topplaceringer i internationale ratings som
Chambers Europe. Vi har været involveret i at udarbejde reglerne om udbud af erhvervsobligationer og deltaget i de fleste danske sager på området.

Med vores erfaring får vores kunder hurtigt og omkostningseffektivt identificeret de væsentligste forhold i forbindelse med en børsnotering. Dette gælder også, hvis aktier skal udbydes i udlandet, hvilket komplicerer transaktionen yderligere, men for os er det en del af den pakke, vi kan levere. 

Vi rådgiver bl.a. selskaber og/eller deres aktionærer i forbindelse med:
 
  • Indgåelse af aftaler med emissionsbanker 
  • Udarbejdelse af prospekter 
  • Verifikationsprocesser
  • Rådgivning om optagelse af aktier og obligationer til notering på danske og udenlandske børser og andre regulerede markeder 
  • Registrering af aktier i Værdipapircentralen samt i Erhvervsstyrelsen mv. 
  • Kapitalnedsættelser – afnoteringer
  • Kontakt til relevante markeder og myndigheder

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder